【大石调】六国朝,原文翻译_阅读答案|拼音版_出自睢景臣作品_北京中鼎国科教育培训学校

【大石调】六国朝

作者:睢景臣 朝代:元代
【大石调】六国朝原文
收心

长江浪险,平地风恬。恨世态柳颦频眉,顺人情花笑靥。乌兔东西急,白发重添;寒暑往来侵,朱颜退染。穿花蝶愁扃绿锁,营巢燕恨籁朱帘。蝶入梦魂潜,燕经秋社闪。

【摧柏子】拜辞了桃腮杏脸,追逐回雪鬓霜髯,死灰绝焰。腹难容曩日杯盘,身怎跳而今坑堑?去奢从俭。六桥云锦,十里风花,庆赏无厌。四时独占,花溪信马,莲浦乘舟,菊绽霜严,雪残梅堑。鸟呼人至,鹤送猿迎。酒肴随分,费用从廉,就清流洗痕濯玷。

【幺】烟花簿敛,风尘户掩,再谁曾制关抽店?尽亚仙嫁了元和,由苏氏放番双渐。罢思绝念,忘却旧游。魔女魂香,野狐涎甜,觉来有验。抽箱罗帕,倒袋香囊,将俺拘钳,做科撒阽,浮花浪蕊。胜馥残豪,你能搽抹,谁敢粘沾,倒榻鬼赖人支拈瓦!

【归塞北】呆娇艳,自要苦厌厌。觅见银山无采取,寻着钱树不揪撏,典卖尽妆奁。

【尾】零替了家私怕搜检,缺少了些人情我应点。情瞒儿出尖,谁负债拿着我还欠?

【大石调】六国朝拼音解读
shōu xīn

zhǎng jiāng làng xiǎn ,píng dì fēng tián 。hèn shì tài liǔ pín pín méi ,shùn rén qíng huā xiào yè 。wū tù dōng xī jí ,bái fā zhòng tiān ;hán shǔ wǎng lái qīn ,zhū yán tuì rǎn 。chuān huā dié chóu jiōng lǜ suǒ ,yíng cháo yàn hèn lài zhū lián 。dié rù mèng hún qián ,yàn jīng qiū shè shǎn 。

【cuī bǎi zǐ 】bài cí le táo sāi xìng liǎn ,zhuī zhú huí xuě bìn shuāng rán ,sǐ huī jué yàn 。fù nán róng nǎng rì bēi pán ,shēn zěn tiào ér jīn kēng qiàn ?qù shē cóng jiǎn 。liù qiáo yún jǐn ,shí lǐ fēng huā ,qìng shǎng wú yàn 。sì shí dú zhàn ,huā xī xìn mǎ ,lián pǔ chéng zhōu ,jú zhàn shuāng yán ,xuě cán méi qiàn 。niǎo hū rén zhì ,hè sòng yuán yíng 。jiǔ yáo suí fèn ,fèi yòng cóng lián ,jiù qīng liú xǐ hén zhuó diàn 。

【yāo 】yān huā bù liǎn ,fēng chén hù yǎn ,zài shuí céng zhì guān chōu diàn ?jìn yà xiān jià le yuán hé ,yóu sū shì fàng fān shuāng jiàn 。bà sī jué niàn ,wàng què jiù yóu 。mó nǚ hún xiāng ,yě hú xián tián ,jiào lái yǒu yàn 。chōu xiāng luó pà ,dǎo dài xiāng náng ,jiāng ǎn jū qián ,zuò kē sā yán ,fú huā làng ruǐ 。shèng fù cán háo ,nǐ néng chá mò ,shuí gǎn zhān zhān ,dǎo tà guǐ lài rén zhī niān wǎ !

【guī sāi běi 】dāi jiāo yàn ,zì yào kǔ yàn yàn 。mì jiàn yín shān wú cǎi qǔ ,xún zhe qián shù bú jiū xún ,diǎn mài jìn zhuāng lián 。

【wěi 】líng tì le jiā sī pà sōu jiǎn ,quē shǎo le xiē rén qíng wǒ yīng diǎn 。qíng mán ér chū jiān ,shuí fù zhài ná zhe wǒ hái qiàn ?


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

睢景臣 睢景臣 睢景臣是元代著名散曲、杂剧作家,江苏扬州人,一生著述甚多,其中最广为人知的作品是《哨遍·高祖还乡》。…详情

【大石调】六国朝原文,【大石调】六国朝翻译,【大石调】六国朝赏析,【大石调】六国朝拼音版,出自睢景臣的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.zdgk.org/shi/59369.html

诗词类别

睢景臣的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语